AVEK ry – vuosikokouskutsu

Hei kaikille.
Yhdistyksemme vuosikokous pidetään 23.3.2013 20.30 Pajulahdessa.

Esityslista on seuraava:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä ja valitaan muut
hallituksen jäsenet
10. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tähän liittyen, hallitus on keskustellut ja esittää seuraavaa:

1) Jäsenmaksun esitetään pysyvän ennallaan – 20 euroa.

2) Hallituksen esitys AVEK ry:n toimihenkilöiksi vuodelle 2013 on seuraava:
Puheenjohtaja: Ville Koskiniemi
Varapuheenjohtaja: Riku Vihreävuori
Sihteeri: Matti Linna
Taloudenhoitaja: Pekka Nuppola
Jäsen: Mahdollinen Uusi-Jäsen

Tämä on niin kutsuttu pääesitys, kokous voi luonnollisesti esittää myös muita ehdokkaita.

Viestin liitteenä on vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Toivon, että tutustutte dokumentteihin jo etukäteen.

Ennen kokousta tulen kertomaan myös palkkioneuvotteluista.

Mukavaa kurssia kaikille.

Hallituksen puolesta, Ville